Formularze

Druk świadectwa szczepienia i spis gołębi

 Poniżej zamieściłem druk świadectwa szczepienia i spis gołębi, który pobrałem ze strony ZG z dnia 28.03.2012, w którym tabelę spisu edytujemy poprzez dodawanie rubryk ale druk szczepienia powinien zawierać taką treść.


Wzór deklaracji na wystawę Okręgową