Zarząd

Zarząd Okręgu

Prezes                                - Kręc Marcin                     tel.  502 258 995
Sekretarz                           - Rzeźnik Jan                      tel.  725 471 143
Prezes d/s lotowych          - Kotleszka Artur                tel.  603 844 121
Prezes d/s finansowych     - Świtaj Tomasz                  tel. 
Prezes d/s gospodarczych  - MajewskiAndrzej            tel.  691 840 773
Członkowie :                      - Połatyński Jacek
                                           - Skrzypski Krzysztof
                                           - Śliwczyński Krzysztof
                                           - Wiliński Radosław


Komisja Rewizyjna Okręgu

Przewodniczący            - Masopust Jan
Z-ca przewodniczącego      - Radecki Romuald
Sekretarz                       - Trzebiński Marek
Członek                         - Wieczorkiewicz Dariusz
Członek                         - Majewski Paweł


Komisja Dyscyplinarna Okręgu

Przewodniczący            - Sędziak Roman
Z-ca przewodniczącego      - Ignaczak Mariusz
Sekretarz                       - Sołtysiński Henryk
Członek                         - Iwański Robert
Członek                         - Romecki Roman


Delegaci na Krajowy Walny Zjazd Delegatów

Prezes Okręgu                             - Kręc Marcin
V-ce prezes d/s organizacji lotów   - Kotleszka Artur